Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
26 Ağustos 2022

Sirküler No: 390


Merkez Bankası, finansal istikrarın desteklenmesi ve TL nin teşvik edilmesi kapsamında zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi düzenlemelerinde değişikliğe gitmiştir.

Buna göre, zorunlu karşılığa tabi krediler için:

a) Yüzde 20 düzeyindeuygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

c)Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırılmıştır.

Ayrıca,

d) Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yılsonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın

  • 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20’si
  • 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90’ı

nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verilmiştir.

Kararlar ve Merkez Bankası açıklaması için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220820-4.htm

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220820-5.htm

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-36

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.