Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
02 Eylül 2022

Sirküler No: 638


5510 sayılı Kanunun “Sigortalı Sayılmayanlar” başlıklı 6’ncı maddesinde, bu Kanunun kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında d) Askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay ve yedek astsubay okulu öğrencileri, 4’üncü ve 5’inci maddelere göre sigortalı sayılmaz.

Buna göre, askerlik süresi içinde alınan istirahat raporu, askerlikte geçen sürelerde sigortalılık niteliği sona erdiğinden ve askerlik görevinin ifa edilmesinden dolayı istirahat durumu söz konusu olamayacağından bu süre içinde başlayan istirahat raporlarına ödeme yapılmaz, ancak askerlik görevinden önce başlayan istirahat raporu varsa, bu raporlar için askerliğin başlama tarihinden bir gün öncesine kadar olan süre için diğer müstehaklık şartlarını sağlaması ve çalışmadığına dair bildirimin yapılması halinde ödeme yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.