Sirküler

No: 27

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; 4/1-b kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmamaktadır.

Bu çerçevede, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar askerlik hizmetinde olsalar bile sigortalı sayılmaktadırlar. Dolayısıyla, bu sigortalının BAĞ-KUR primi askerlik hizmetinden dolayı devam edecek, askerlik görevinde bulunmakta iken primleri ödenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.