Sirküler

No: 27

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesine göre; kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hükümlerinin uygulanmasında; 4/1-b kapsamında sigortalılıkları devam edenler hariç olmak üzere, muvazzaf askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu öğrencileri sigortalı sayılmamaktadır.

Bu çerçevede, 4/1-b kapsamındaki sigortalılar askerlik hizmetinde olsalar bile sigortalı sayılmaktadırlar. Dolayısıyla, bu sigortalının BAĞ-KUR primi askerlik hizmetinden dolayı devam edecek, askerlik görevinde bulunmakta iken primleri ödenecektir.