Sirküler

No: 28

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


İşyerinde 1 yıllık çalışma koşulu sağlanmadan işçi yıllık ücretli izin kullanamaz, işveren tarafından kullandırılamaz. Ancak, işverenin takdirine bağlı olarak ücretli veya ücretsiz mazeret izni kullandırılabilir. 1 yıllık çalışma süresi dolmadan işverenlerce verilen izinler, mazeret izni olarak kabul görmektedir. İşveren tarafından verilen bu izin yıllık ücretli izinden düşülmek şeklinde kullandırılmışsa, işçinin yıllık izne hak kazandığı yılda bu izin süresi yıllık izinden düşülemez.