Sirküler

No: 29

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


          5510 sayılı Kanun’un “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi hükmü uyarınca, sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun (SGK) denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında her bir sigortalı için asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Bu çerçevede, işyerinde yapılan denetim esnasında çalışanların sigortasız olması durumunda işe giriş bildirgesinin verilmemesinden dolayı her bir sigortalı için brüt asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.