Sirküler

No: 26

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
3 Kasım 2019


Sosyal güvenlik mevzuatında sigortalılığın tekliği ilkesi mevcuttur. Bir kişi aynı anda farklı sigortalılık halleri kapsamında prim ödeyemez.

4/1-b kapsamındaki faaliyeti devam etmesine karşın, 4/1-a kapsamına geçiş yapılarak 4/1-a kapsamında prim ödemesi yapılırken 4/1-b kapsamında prim ödenmemesi ilk defa 13.02.2011 tarihli 6111 sayılı Kanunun 33’üncü maddesiyle getirilmiştir.

Şöyle ki; sigortalının 4/1-a ve 4/1-b kapsamındaki sigortalılık statülerine aynı anda tabi olacak şekilde 5510 sayılı Kanun kapsamına girmesi halinde 4/1-a kapsamındaki sigortalılık esas alınacaktır.

Dolayısıyla, 4/1-a ve 4/1-b aynı anda çakıştığında 4/1-b faaliyeti devam edecek, ancak bir başka işyerinde kendi işyerinde değil 4/1-a kapsamında FİİLEN ÇALIŞMASI şartıyla 4/1-b kapsamında prim ödenmeyecek, 4/1-a kapsamında çalıştığı işyerinden adına prim ödenecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.