Sirküler

No: 8

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Ekim 2019


Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince sigortalı sayılmışlardır. 4/1-b kapsamında sigortalılardan anonim şirket yönetim kurulu üyelerine ödenen ücret HUZUR HAKKI olarak değerlendirilmektedir.

4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar için SGK bildirimlerinde BEYAN esası geçerli olduğundan, prime tabi olan olmayan ödemeler söz konusu değildir. Dolayısıyla, 4/1-a kapsamında olan sigortalılar için huzur hakkı prime tabi, 4/1-b kapsamında sigortalı sayılanlar için ise PRİME TABİ YÖNÜ BULUNMAMAKTADIR.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.