Sirküler

No: 237

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Eylül 2020


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından 4447 sayılı Kanunun Geçici 26’ncı Maddesi kapsamında yer al alan prim desteği ile ilgili olarak 27.08.2020 tarih ve 2020/35 sayılı Genelge yayımlanmış, bu Genelgede 7252 sayılı Kanun teşviki verilirken

  • Teşvik süresi için 7252 sayılı Kanun türünden bir belge
  • Teşviksiz gün içinde Kanunsuz ikinci bir belge

Düzenlenmesi gerektiği bildirilmişti.

Sosyak Güvenlik Kurumu bunun işyerleri için zorluk oluşturduğu yönünde gelen talepleri değerlendirmek suretiyle  7252 sayılı Kanun teşviki için TEK BELGE VERME İMKANI geliştirmiştir.

İsteyen işverenler Genelge doğrultusunda 2 belge, isteyen işverenler 1 belge ile söz konusu destekten yararlanabilecektir.

Uygulama hakkında SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü tarafından SGK Ünitelerine paylaştığı metin ektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.