Sirküler

No: 236

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Eylül 2020


Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin “kısa çalışma ile kısa çalışma ödeneğinin miktarı ve ödenmesi” başlıklı 7’nci maddesinin (8) numaralı fıkrasına göre;

“ Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi, işsizlik sigortasından yararlanmak için 4447 sayılı Kanunda öngörülen koşullar gerçekleşmeden işsiz kalırsa, kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra, daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanır.”

Bu maddeye göre, kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış işçi 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen koşullar gerçekleşmeden (istifa hali gibi) çalıştığı işyerinden ayrılıp işsiz kalırsa kısa çalışma ödeneği aldığı süre düşüldükten sonra daha önce hak ettiği işsizlik ödeneği süresini dolduruncaya kadar işsizlik ödeneğinden yararlanacaktır.

Örneğin; 3 ay süre ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalı, kısa çalışmadan sonra işyerinden istifa suretiyle işsiz kaldığı, sigortalının işsiz kalması nedeniyle 300 gün işsizlik ödeneğinden yararlanacağı varsayılırsa, daha önce 90 gün kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçiye İŞKUR 300 – 90 = 210 gün işsizlik ödeneği ödeyecektir.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.