Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2024

Sirküler No: 963


Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 1.613
İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 167.473
Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için 1.402
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için 2.345
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için 9.441
Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için 1.402
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 1.402
Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 1.402
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 5.506
Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 20.900
Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 20.900
Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 1.514
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 1.514
Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 1.514
Ücret hesap pusulası düzenlememek 5.506
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 5.506
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 5.506
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 2.666
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 2.666
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 2.666
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 2.666
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 2.666
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 14.739
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 2.666
Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 14.739
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 14.739
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 14.739
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 14.739
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 14.739
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 14.739
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 14.739
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 14.739
İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 167.473
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
  1. 133.981

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.