Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Ekim 2023

Sirküler No: 892


Ülkemizin taraf olduğu sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri çerçevesinde akit ülke sigorta kurumu mevzuatına göre düzenlenen ve sözleşmenin uygulanmasına ilişkin formlarla/belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen istirahat raporları aynen kabul edilir.

Sigortalıların ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerdeki tedavileri sonucu verilen istirahat raporlarının ilgili ülke mevzuatına uygun olduğunun ülkemiz dış temsilciliklerince onanması hâlinde, yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarının ayrıca onayı aranmaz.

Örneğin; sigortalı, otuz ikinci haftasında Türkiye’de hekime çıkarak doğum öncesi istirahatine ayrılmış ve daha sonra sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede doğum yapmıştır. Söz konusu sigortalıya dış temsilcilik onaylı istirahat raporu veya dış temsilcilik onaylı doğum raporu olması şartıyla doğum öncesi ve sonrası için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Örneğin; sigortalı, Türkiye’de doğum öncesinde hekime çıkmadan sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan bir ülkede doğum yapmış ve dış temsilcilik onaylı yalnızca doğum raporunu ibraz etmiştir. Bu durumda, sigortalıya yalnızca doğum sonrasına ilişkin olarak (gerekli müstahaklık şartlarını taşıması şartıyla) geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ülkelere ait sosyal güvenlik kurumları sigortalılarının muayene ve tedavileri sonucu düzenlenecek istirahat raporlarının âkit ülke sosyal güvenlik kurumlarına intikal ettirilebilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesi zorunludur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.