Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Mart 2022

Sirküler No: 253


5307 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 50 TL olan yurtdışı çıkış harcı, 18 Mart 2022 tarihinden geçerli olmak üzere 150 TL ye çıkarılmıştır.

5597 sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun ile Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre 150 TL lik harçtan;

-Çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunanlar,

-7 yaşını doldurmamış olanlar,

-Pasavan ve benzeri belgelerle çıkış yapanlar,

-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine kimlik belgesiyle çıkış yapanlar ile,

-Yurt dışına ticari amaçla sefer yapan kara, deniz, hava ve demiryolu toplu taşıma ve yük taşıma araçlarının mürettebatı,

muaftır.

Karar ekte yer almaktadır.

 

 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.