Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Mart 2022

Sirküler No: 252


Bilindiği üzere KOBİ lere yönelik olarak, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik ile düzenleme yapılmıştır.

Yönetmelikte belirlenen tanımlamalar esas alınarak destek ve teşvik uygulamaları yürütülmektedir.

Anılan Yönetmelik,18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle;

a) KOBİ tanımında yer alan hasılat /mali bilanço büyüklüğü sınırı 125 milyondan 250 milyon TL ye çıkarılmıştır.

b) Mikro işletme tanımında yer alan, hasılat /mali bilanço büyüklüğü sınırı 3 milyondan 5 milyon TL ye çıkarılmıştır.

c) Küçük işletme tanımında yer alan, hasılat /mali bilanço büyüklüğü sınırı 25 milyondan 50 milyon TL ye çıkarılmıştır.

d) Orta büyüklükteki işletme tanımında yer alan, hasılat /mali bilanço büyüklüğü sınırı 125 milyondan 250 milyon TL ye çıkarılmıştır.

Yönetmelik değişikliği ekte yer almaktadır.

EK-  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5315)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220318-11.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.