Sirküler

No: 389

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Nisan 2021


Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 02.04.2021 tarihinde TBMM’ye sunulmuş, bir önceki sirkülerimizde 2 düzenlemeden bahsedilmiş idi.

Bu 2 düzenlemeden ayrı olarak 3. bir önemli düzenleme de kapıda.

Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların 2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak, bu sektörlerde çalışıp bu aylarda ücretsiz izne ayrılanlara günlük 50 TL aylık 1.500 TL ödeme yapılacak, nakdi ücret desteği alanlar varsa nakdi ücret desteği günlük 47 TL’den 3 TL bir artırımla günlük 50 TL’ye çıkarılacak.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.