Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Mart 2022

Sirküler No: 518


İşyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az 1 yıl çalışmış olan işçilere yıllık ücretli izin verilir.

Deneme süresi, işçi ve işveren arasında yapılan iş sözleşmesine deneme kaydının konulması durumunda, en çok 2 ay, toplu iş sözleşmesi ile en çok 4 ay olarak belirlenmiştir.

Burada geçen 1 yıl “bekleme süresi” olarak kabul edilir, 1 yıl tam yıl olarak anlaşılmalı ve bu 1 yılın çalışmakta olduğu mevcut işyerinde geçmiş olması gerekir. Yoksa SGK toplam hizmet süresi değildir. Yani, örneğin işçinin SGK hizmet süresinin 10 yıl olmasına rağmen X işyerindeki çalışma süresi 1 yılı olmamışsa, işvereni tarafından yıllık izin verilmez. Asgari olan bu 1 yıllık süre sözleşmelerle artırılamaz, azaltılması mümkündür.

İşçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı süreyi bir örnekle açıklayalım; İşçi işe, 13.03.2021 tarihinde girmiş ise, çalışmasına aralıksız devam etmesi halinde ancak, yıllık ücretli iznini 13.03.2022 tarihinden itibaren hak kazanacaktır. Şayet işçi, işyerindeki çalışmasına ara vermiş ise, aradaki boşluklar dikkate alınmaz ve ertesi yıl, 1 tam yılını doldurana kadar, yıllık ücretli izne hak kazanamaz.

Yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçilerin, aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştıkları süreler birleştirilerek göz önüne alınır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.