Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Temmuz 2022

Sirküler No: 345


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 10250 Karar Tarihi: 24.06.2022) ile kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para varlıkları 15 milyon TL’nin üzeri bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin,

– Yabancı varlıklarının payı aktif toplamı veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının % 10’unu aşması durumunda, söz konusu Şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmaması,

Kararlaştırılmıştır.

Karar ve basın açıklaması ektedir.

EK- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı (Karar Sayısı: 10250 Karar Tarihi: 24.06.2022) ve Basın açıklaması

https://www.bddk.org.tr/Mevzuat/DokumanGetir/1127

https://www.bddk.org.tr/Duyuru/EkGetir/951?ekId=824

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.