Sirküler

No: 59

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
9 Aralık 2019


4857 sayılı İş Kanunu’nun 32’nci maddesine göre; ücret kural olarak, Türk parası ile ödenmektedir. Ancak tarafların anlaşmasıyla ücretin yabancı para olarak ödenmesi kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödeme yapılabileceği gibi yabancı para cinsinden de yapılabilir.

SGK bildirimleri TL bazında yapılacağı için her halükarda bu ödenen ücretin TL’ ye ödeme günündeki kura (Merkez Bankası kurları esas alınmalı) çevrilip brüt tutar üzerinden yapılmalıdır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.