Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Kasım 2021

Sirküler No: 109


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 13 Kasım 2021 de yürürlüğe girecek şekilde, Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik’te yapılan düzenleme ile geçici grup belgesi numarası verileceklere yeni bir ekleme yapılmıştır.

Buna göre, uluslararası kuruluşların veya yabancı devletlerin ülkemizde yerleşik diplomatik ve konsüler temsilciliklerinin; hizmet binalarının, misyon şefinin kullanacağı resmi konut binalarının ve diplomatik veya konsüler statüyü haiz yabancı personelin kullanacağı lojmanlar gibi binaların inşasında, Dışişleri Bakanlığının olumlu görüş bildirmesi halinde, bir defalığına ve sadece o inşaata mahsus olmak üzere yapı sahibine veya müteahhidine de ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlikler ile iş deneyimi ve iş gücü koşulunun aranmadığı, geçici grup yetki belgesi numarası verilecektir.

Yapılan düzenlemeleri içeren Yönetmelik, sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/11/20211113-14.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.