Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Kasım 2021

Sirküler No: 108


Merkez Bankası, bankalarca müşterilerinden alınacak ücretlerde yeni düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda;

-10/2/2020 tarihli ve 31035 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) değiştirilerek, ticari müşterinin banka ile yaptığı sözleşme kapsamında mal ve hizmet bedelinin FAST veya havale ile tahsil edildiği işlemleri üzerinden gönderenden ücret alınamayacağı,

Hükme bağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeleri içeren Tebliğ, sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere Dair Merkez Bankası Tebliği

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.