Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
8 Temmuz 2024

Sirküler No: 1052

Vergiye tabi olmayan kıdem tazminatı tavanı ve çocuk yardım tutarları artırıldı.

Gelir vergisine tabi olmayacak toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatı yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

Bu miktar Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 Yılı Temmuz Ayına Ait Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelgesi ile kıdem tazminatı tavanını 1/7/2024 den geçerli olmak üzere 41.828,42 TL olarak açıklanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin 4 numaralı bendinde, “Hizmet erbabına ödenen çocuk zamlarının (Bu zamlar Devletçe verilen miktarı aştığı takdirde fazlası vergiye tabi tutulur.)” Gelir Vergisinden müstesna tutulduğu hükme bağlanmıştır.

1/7/2024 den itibaren Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Yardımı;

Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 453,90 TL
Çocuk Yardımı (6 Yaş Üstü) 226,95 TL

Olacaktır.

Genelge için tıklayınız

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.