Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
8 Temmuz 2024

Sirküler No: 1053

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan şirketin çalışanlarına ödediği performans primlerinin gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği.

Teknopark projelerinde Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında çalışan personele, bu çalışmaları karşılığı olarak performans kriterlerine bağlı olarak “performans primi” adı altında yılbaşında bir yıl için bir kereye mahsus olarak yapılan ödemeler Gelir Vergisi Kanununun 61 inci maddesi kapsamında ücret mahiyetinde olup,  yapılan bu ödemelerin 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Özelge için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.