Sirküler

No: 3

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Temmuz 2021


1 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan ve 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı’nın 4 ve 7. maddeleri kapsamında 01.07.2021-31.12.2021 döneminde uygulanacak olan personel ücret artışları ve memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir.

1-Bu çerçevede, Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan ve 1/7/2021-31/12/2021 döneminde geçerli olacak yeni maaş genelgesi ile personelin mali ve sosyal hakları %8,45 oranında artırılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,179797), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (2,814188), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,057019) olarak belirlenmiştir.


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesi çerçevesinde, ücretlerden istisna edilen çocuk zamları Devletçe ödenen tutarları aşamayacağından, 01.07.2021-31.12.2021 döneminde,  istisna edilecek aylık çocuk yardımı; 0-6 yaş çocuklar için 89,90 TL ve 6 yaşından büyük çocuklar için 44,95 TL, olacaktır.

2. 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesine göre, toplu sözleşmelerle ve hizmet akitleriyle belirlenen kıdem tazminatlarının yıllık miktarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemez.

Bu hükme göre, 1/7/2021 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı ise 8.284,51 TLolarak uygulanacaktır.

 

(01.07.2021-31.12.2021) dönemini kapsayan maaş genelgesine Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Hazine ve Maliye Bakanlığının Maaş genelgesi

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.