Sirküler

No: 4

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Temmuz 2021


1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun Genel Tebliği 14.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Kanun kapsamında mükelleflerin matrah ve vergi artırımları için başvuru süresi 31 Ağustos 2021 tarihinde bitmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığınca söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar doğrultusunda mükelleflere yardımcı olmak üzere matrah ve vergi artırıma dair yeni bir rehber hazırlanmıştır.

Rehberde,

  • Gelir/kurumlar vergisinde matrah artırımı,
  • Gelir/kurumlar stopaj vergisinde artırım,
  • Katma değer vergisinde artırım,
  • Kanun’un yayımı tarihinden önce başlanılan vergi incelemelerinde matrah ve vergi artırımı,
  • Matrah ve vergi artırımından yararlanamayacak olanlar,
  • Matrah ve vergi artırımının beyanı ve ödemesi,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Rehbere, Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Gelir idaresi matrah ve vergi artırımı rehberi

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.