Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
5 Mayıs 2023

Sirküler No: 672


GİB tarafından yayımlanan Kesinleşmiş Borçların Yapılandırılması Broşüründe;

  • Yapılandırma kapsamına giren borçların neler olduğu,
  • Kanun kapsamına giren idari ve adli para cezalarına ve diğer kamu kurumlarına olan borçlara getirilen ödeme kolaylıkları,
  • Yapılandırma başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Yapılandırılan borçların nasıl ve hangi sürede ödeneceği,
  • Peşin ödeme avantajları,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

İşletme Kayıtlarının Düzeltilmesi Broşüründe ise

  • İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayda alınması,
  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlardan çıkarılması,
  • Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan kasa mevcudu ile ortaklardan alacakların beyanı,
  • Başvurularının nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,
  • Beyan edilen verginin hesaplanması ve ödenmesi,

gibi açıklamalar ve örnekler yer almaktadır.

Broşürler için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7440/7440_Kesinlesmis_Borclarin_Yapilandirilmasi_Brosuru.pdf

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/7440/7440_isletme_Kayitlarinin_Duzeltilmesi_Brosuru.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.