Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Mayıs 2023

Sirküler No: 795


Bulgaristan ile Ülkemiz arasında imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmesinin bulunmadığı dikkate alındığında; sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden 01.01.1989-08.05.2008 tarihleri arasında zorunlu göçe tabi tutularak Ülkemize gelen soydaşlarımıza, geldikleri ülkede geçen çalışma sürelerinde Türk vatandaşı olma şartı aranmaksızın borçlanma hakkı bulunmaktadır. Bu kimselerin borçlanma talep tarihinde Türk vatandaşı olmaları yeterli sayılmıştır.

Söz konusu borçlanma hakkından yararlanabilmek için 7 şart aranmaktadır. Bunlar;

  1. 01.1989 tarihinden 08.05.2008 tarihine kadar geldikleri ülke tarafından zorunlu göçe tabi tutulmuş olmak.
  2. Zorunlu göçten sonra Türk vatandaşı olmak.
  3. Türkiye’de ikamet etmek.
  4. 2022 sayılı Kanun dahil Türkiye’de sosyal güvenlik kuruluşlarından gelir ve aylık almamak.
  5. Geldikleri ülkedeki çalışma sürelerini belgelendirmek.
  6. “Zorunlu Göç Kapsamında Gelenlerin Borçlanma Talep Dilekçesi” ile yazılı istekte bulunmak.
  7. Tebliğ edilen borç miktarını 3 ay içinde ödemek.

T.C. kimlik numarası ile Kimlik Paylaşım Sisteminden SGK tarafından yapılacak sorgulama sonucunda nüfus kayıt örneğinde “….. tarihli ve ….sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2510 (veya 5543) sayılı İskân Kanununa istinaden Türk vatandaşlığına alınmıştır” ibaresi bulunanlar için ayrıca zorunlu göçe tabi tutulduklarını belgelendirme koşulu aranmaz.

Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerden zorunlu göçe tabi tutularak Ülkemize gelenlerin, geldikleri ülkelerden temin edilen ve Türkiye’de yeminli tercümanlarca çevirisi yapılmış hizmet belgesi ile Türkiye’deki nüfus kayıtlarında yer alan ad ve soyadında farklılık bulunduğunun tespit edilmesi ve bu durumun nüfus kayıtlarında yer almaması halinde, ilgililerden isim değişikliğini gösteren nüfus müdürlüğünden temin edeceği onaylı bir belgeyi SGK’ ya vermesi gerekir.

Yalnızca çalışma süreleri borçlanma kapsamına alındığından, bu çalışma süreleri arasında veya sonundaki işsizlik süreleri ile ev kadınlığında geçen süreler borçlanma kapsamı dışındadır.

Bu yapılan açıklamalara göre; Bulgaristan’daki hizmetlerin belgelendirilmesi ve borçlanılması halinde, yurt dışı hizmet borçlanmasına ait sürelerin 4b (BAĞ-KUR) kapsamında geçmiş sigortalılık süresi olarak kabul edilmesi mümkündür.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.