Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Mart 2023

Sirküler No: 604


16.03.2023 tarih ve 32134 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile; Gelir İdaresi Başkanlığınca İnşaat Demiri İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği çıkarılmış ve inşaat demirinin izlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) ile inşaat demirinin üretimiyle ilgili temel verilerin izlenmesi ve merkezi sisteme veri aktarılması, üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemlerinin izlenmesi ve takip edilmesi amaçlanmıştır.

Sistem kapsamında üretilen veriler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacaktır.

Söz konusu Genel Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230316-13.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.