Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Mart 2023

Sirküler No: 769


Bilindiği üzere, 9.3.2023 tarihli ve 7440 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 12.3.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu Kanun ile SGK tarafından 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip edilen, 2022/Aralık ve önceki aylara ait olup Kanun’un yayım tarihi olan 12.3.2023 tarihi veya Kanun’un ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan SGK alacakları ile takip ve tahsili SGK’ ya verilen alacaklar yapılandırılmaktadır.

SGK alacaklarının yapılandırılmasına dair usul ve esaslar 20.03.2023 tarih ve 2023-14 sayılı Genelge ile açıklanmıştır.

Borçluların kapsama giren SGK alacaklarını yapılandırabilmeleri için son başvuru tarihi (Cumhurbaşkanınca uzatılmadığı müddetçe 31.5.2023 tarihi esas alınacaktır.) mesai bitimine kadar ilgili üniteye/birime şahsen, posta yoluyla, e-Devlet üzerinden veya son başvuru tarihi saat 23.59’a kadar e-sigorta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

2023-14 sayılı SGK Genelgesi İçin Tıklayınız.

2023-14

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.