Sirküler

No: 57

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
9 Aralık 2019


Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli, Iraklı, Filistinli vb. yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile e-devlet kapısı üzerinden yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından doğrudan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na yapılacak başvuruyla çalışma izni alarak yasal olarak çalışma imkânı tanınmıştır. Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamazlar.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.