Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Ekim 2021

Sirküler No: 532


Fiilen çalışılan ve İş Kanunu’nda çalışılmış gibi sayılan süreler kıdem tazminatına esas sürenin belirlenmesinde göz önünde bulundurulacaktır. İş sözleşmesinin askıda olduğu süreler kıdemin hesabına dâhil edilmemektedir.

Ücretsiz izinli olarak geçirilen sürede iş sözleşmesi askıda kabul edilmektedir. Bu nedenle, kıdemin belirlenmesinde ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler hesaba dâhil edilmeyecektir.[1]

Ücretsiz izinde geçen süre ihbar ve kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.[2]

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için, kanunda öngörüldüğü şekilde tam bir yıl çalışmış olmak gerekir. Bu sürenin hesabında davacının talebi ile verilen uzun süreli ücretsiz izinde dikkate alınmaz.[3]

Fiilen çalışılmayan ve çalışılmış sayılmayan günler kıdem tazminatı hesabında dikkate alınmaz.[4]

[1] Yrg. 9. HD., 16.01.1996 T.,1995/24545 E.,1996/62 K.

[2] Yrg. 9.HD., 09.10.2003 T., 2003/4267 E., 2003/1673 K.

[3] Yrg. 9.HD., 20.09.2004 T., 2004/26 E., 2004/18897 K.

[4] Yrg. 9.HD., 26.05.2008 T., 2006/20517 E., 2008/12483 K.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.