Sirküler

No: 52

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
2 Aralık 2019


5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesine göre; aylık ücret tediye bordrosunda bulunması gereken zorunlu unsurlar düzenlenmiştir. Bu unsurlar;

  • İşyerinin sicil numarası.
  • Bordronun ilişkin olduğu ay.
  • Sigortalının adı ve soyadı.
  • Sigortalının sosyal güvenlik sicil numarası.
  • Ücret ödenen gün sayısı.
  • Sigortalının ücreti.
  • Ödenen ücret tutarı.
  • Ücretin alındığına dair sigortalının imzası.

Bu unsurlardan herhangi birini ihtiva etmeyen (imza şartı yönünden makbuz mukabilinde veya banka kanalıyla yapılan ödemeler hariç)ücret tediye bordroları geçerli sayılmaz ve her bir geçersiz ücret tediye bordrosu için aylık asgari ücretin yarısı tutarında idari para cezası uygulanır.