Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
11 Ağustos 2023

Sirküler No: 762


Uzaktan Kimlik Tespitine ilişkin 19 Sıra No.lu Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin: 24 Sıra Numaralı Genel Tebliğ, 11/8/2023 tarihli ve 32276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ ile Bakanlık açıklamasına göre yapılan değişikliklerle;

1) Tedbirler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 19 No.lu Tebliğe yansıtılmış ve ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler için uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ilişkin usul ve esaslar, Tebliğ düzeyinde belirlenmiştir.

2) Uzaktan kimlik tespitinde yapay zekâ uygulamalarının kullanılabilmesine imkân tanınmıştır.

3) Tebliğ kapsamında bulunan finansal kuruluşların konuya ilişkin sektörel düzenlemelerinde yer alan ve uzaktan kimlik tespitinde genel standart teşkil eden temel bazı hususlar, tüm sektörleri kavrayan çerçeve bir düzenleme niteliğinde olan söz konusu Tebliğ kapsamına alınmıştır.

4) Öte yandan uzaktan kimlik tespitinin teknoloji yoğun bir uygulama olduğu dikkate alınarak, dış hizmet alımlarında gerekli güvenlik şartlarını sağlamak amacıyla bilgi güvenliği yönetim sistemine ilişkin sertifikasyon şartı ile uzaktan kimlik tespitinde yapay zekâ uygulamalarının kullanıldığı durumda teknik bazı hususlarda raporlama şartı getirilmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.