Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
11 Ağustos 2023

Sirküler No: 761


Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğünün duyurusuna göre,

– Danıştay 13. Dairesinin, 26.12.2022 tarihli, E: 2019/3051, K: 2022/4968 sayılı ve 26.12.2022 tarihli E:2019/3052, K:2022/4966 sayılı kararları ile faaliyet izinleri iptal edilen kıymetli madenler aracı kurumlarının duyuru tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvurmaları halinde, “Kıymetli Madenler Aracı Kurumu Faaliyet İzin Belgesi” iade edilecek ve Borsa üyelik işlemleri için Borsa İstanbul A.Ş.’ye bilgi verilebilecektir.

Duyuru için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.