Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Nisan 2024

Sirküler No: 1018

Tutukluluk Halinin İş Akdinin Feshine Etkisi

4857 sayılı İş Kanunu’nun “işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkı” başlığını düzenleyen 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (IV) numaralı bendine göre, süresi belirli olsun veya olmasın işveren, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın ihbar süresini aşması halinde, iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir.

4857 sayılı Kanunun 17’nci maddesinde ihbar süreleri düzenlenmiştir.

Buna göre iş sözleşmeleri, işi örneğin üç (3) yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz (8) hafta sonra feshedilmiş sayılmaktadır.

Bu kapsamda, işçinin tutuklanması halinde iş sözleşmesi tutukluluk tarihinden itibaren işveren tarafından 8 hafta sonra feshedilebilir. Burada iş sözleşmesinin feshi işverene bir takdir hakkı olarak karşımıza çıkmaktadır. İşçinin iş sözleşmesi bu nedenle feshedilirse işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.