Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
11 Ekim 2021

Sirküler No: 76


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokol, Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak 7 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Kararı ekte yer almaktadır.

EK-1 Türkiye ile Kuveyt Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/10/20211007-8.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.