Sevim Yıldırım

Yatırım Destekleri Uzmanı 
13 Nisan 2023
Sirküler No: 1

Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı 1 Mayıs 2023 Tarihinde Başvurulara Açılıyor !

Yapay Zeka Çağrısı ile Yapay zekâ çözümlerine ihtiyaç duyan kuruluşların, teknoloji sağlayıcı olarak en az bir şirket, bu konuda tecrübeli en az bir üniversite araştırma laboratuvarı/merkezi ya da kamu araştırma merkezi/enstitüsü ve TÜBİTAK Yapay Zekâ Enstitüsü ile konsorsiyum oluşturmaları hedeflenmektedir.

İlk aşamada öncelikli 4 alan desteklenecektir;

• Akıllı Üretim Sistemleri,
• Akıllı Tarım, Gıda ve Hayvancılık,
• Finans Teknolojileri,
• İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik.

Çağrının Beklenen Faydaları;

• Sanayinin ihtiyaç duyduğu yapay zekâ çözümlerinin teknoloji sağlayıcısı şirketler tarafından geliştirilmesi,
• Hali hazırda üniversite/kamu araştırma merkezlerinde yerleşmiş olan yapay zekâ alanındaki bilgi birikiminin şirketlere aktarılması,
• Yapay zekâ ekosistemi kapsamında benzer çözümlere ihtiyaç duyan şirketlere, gerçekleştirilen çözüm hakkında farkındalık oluşturulması
• Yapay zekâ ekosisteminde var olan KOBİ ve girişimci kurumların desteklenmesi,
• Yapay zekâ ekosistem aktörlerinin aktif bir iş birliği modeline yönlendirilmesi,
• İhtiyaç sahibi şirketlere yapay zekâ alanındaki deneyimin ve bilgi birikiminin, teknoloji sağlayıcı firmalarca ve Yapay Zekâ Enstitüsü aracılığıyla
sürekli olarak aktarılmasının sağlanması
• Yapay zekâ alanında araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi.

Konsorsiyum Yapısı;

Proje başvurusu yapacak konsorsiyumun yapısı,

• Müşteri Kuruluş olarak: o Büyük ölçekli kuruluşun veya o KOBİ’nin
• Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşlar olarak: o Yapay zekâ teknolojileri üzerine çalışan en az bir KOBİ’nin ve o En az bir üniversite araştırma laboratuvarının/merkezinin ya da kamu araştırma merkezinin/enstitüsünün
• Ar-Ge’ye destek olmak ve katalizör görevi üstlenmek üzere Yapay Zekâ Enstitüsünün bulunması beklenmektedir.

Proje Bütçesi Üst Sınırı:

Başvurulan projelerin bütçesi Genel Gider, Proje Teşvik İkramiyesi ve Kurum Hissesi hariç en fazla 5.000.000 TL (beş milyon Türk Lirası) olacaktır.

Proje Süresi :

Proje süresi toplamda en fazla 24 ay olacak ve destek süresi tamamlanan projelerin ticarileşme aşamaları da proje sözleşmesinde açıklanacak süreç çerçevesinde izlenecektir.

Desteklenen ve Desteklenmeyen Gider Kalemleri:

Teknoloji Sağlayıcı Kurum/Kuruluşların aşağıdaki giderleri desteklenir:

• Personel giderleri,
• Seyahat giderleri,
• Danışmanlık giderleri,
• Hizmet alımı giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
• Malzeme ve sarf giderleri
• Genel Gider Desteği (%20) Bu destek yalnızca Mikro KOBİ Ölçeğindeki kuruluşlara verilecektir.

 

Üniversite/Araştırma Merkezleri
• Personel giderleri,
• Bursiyer giderler,
• Seyahat giderleri,
• Danışmanlık giderleri,
• Hizmet alımı giderleri,
• Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri,
• Malzeme ve sarf giderleri,
• Kurum Hissesi.

Çağrı Takvimi
• Çağrının Açılış Tarihi : 1 Mayıs 2023
• Kuruluş Bazlı Ön Kayıt Son Tarihi : 29 Temmuz 2023, saat: 17:30
• Proje Başvurularının PRODİS Üzerinden Alınmaya Başlanması : 1 Mayıs 2023
• Çağrı Kapanış Tarihi : 31 Temmuz 2023, saat 23:59

Detaylı bilgi almak için tıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.