Mustafa Çolak
Vergi Danışmanı
14 Nisan 2023

Sirküler No: 651


Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7440 Sayılı Kanun ile getirilen kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik ek vergiye dair hazırlanan Genel Tebliğ (Seri No: 3), Gelir idaresince internet sayfasında yayımlanmış olup Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girecektir.

Bu Tebliğde;

– Ek verginin mükellefleri,

– Ek verginin konusu,

– Vergiden muaf olanlar ile verginin konusuna girmeyen istisna ve indirimler,

– Verginin hesaplanması, beyanı ve ödenmesi

Hususları başta olmak üzere ek verginin uygulamasına yönelik örneklere yer verilmiştir.

Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.