TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı’nda Ar-Ge yapma kabiliyeti olan KOBİ’ler “Tedarikçi Kuruluş” olarak tanımlanmaktadır. Tedarikçi kuruluş ile işbirliği içerisinde bu yenilikçi Ar-Ge projesinin yapılmasını isteyen, tedarikçi kuruluş ile bu kapsamda işbirliği yapan ve proje maliyetinin bir kısmını üstlenen kuruluş ise “Müşteri Kuruluş” olarak tanımlanmaktadır. Müşteri kuruluş veya tedarikçi kuruluş tarafından ticarileştirilecek olan, her 2 tarafın da işbirliği ve de müşteri kuruluşun maliyetlerine katkı sağlaması ile hayata geçirilecek olan proje de “Ar-Ge Projesi” olarak tanımlanmaktadır.

TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı kapsamında başvurusu yapılan, hızla ürünleştirilebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip yenilikçi Ar-Ge Projeleri, %40 (5 Milyon TL’ye kadar) oranında TÜBİTAK tarafından desteklenecektir.

Koşulları nelerdir?

 • Tedarikçi kuruluşun KOBİ olması gerekliliği vardır.

 • Tedarikçi kuruluş ve müşteri kuruluş işbirliğinde geliştirilmesi gerekmektedir.

 • Başvurusu yapılan Ar-Ge projesi, ticarileşme potansiyeli yüksek ve yenilikçi Ar-Ge projesi olmalıdır.

 • Proje süresi maksimum 24 ay olacaktır.

 • Başvurulan projelerin bütçesi maksimum 5 Milyon TL olmalıdır.

 • Projenin %40’ını müşteri kuruluş, %20’sini de tedarikçi kuruluş üstlenmelidir. TÜBİTAK da %40’lı kısmını hibe olarak karşılayacaktır.

 • Çağrı, TÜBİTAK ikinci bir duyuru yapana kadar yürürlükte kalacaktır, süresizdir.

Ar-Ge projenize TÜBİTAK nasıl destek sağlar?

Müşteri kuruluş, dönem raporunda tedarikçi kuruluş tarafından beyen edilen masrafların %40’ını tedarikçi kuruluşa ödeyecektir. Ardından, TÜBİTAK, yayınlanmış olan kabul edilen masraf kalemlerinin %40’ını (maximum proje bütçesi 5 Milyon TL, TÜBİTAK’ın ödeyeceği tutar ise max. 2 Milyon TL’dir.) tedarikçi kuruluşa ödeyecektir. Kalan %20’lik kısım ise, tedarikçi kuruluş tarafından karşılanacaktır.

TÜBİTAK, tedarikçi kuruluşa yaptığı bu destek ödemesine ek olarak, müşteri kuruluşun; yönetim, kalite, test yapan proje personel giderini, 18 adam/ay iş gücünü geçmemek koşuluyla destekleyecektir. Ek olarak, 50.000 TL de genel gider desteği bulunmaktadır.

Hangi giderler destek kapsamında?

Tedarikçi Kuruluşun projenin ürün/süreç geliştirme aşamasına ait olan aşağıdaki giderleri desteklenir:

 • Personel giderleri.
 • Seyahat giderleri.
 • Danışmanlık giderleri
 • Hizmet alımı giderleri
 • Alet, teçhizat, yazılım, yayın alım giderleri.
 • Malzeme ve sarf giderleri
 • Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oran proje destek tutarının en fazla %5’i.

Müşteri Kuruluşun aşağıdaki giderleri desteklenir:

 • Yönetim, kalite, test, validasyon, ürünün sahada doğrulanması gibi faaliyetler yapan proje personelinin giderleri (Bu desteğin üst sınırı 18 adam-ay işgücünü geçmeyecektir).
 • Genel gider desteği: üst limit 50.000 TL ve oranı proje destek tutarının en fazla %5’i.

Desteklenmeyen giderler:

 • Proje ortaklarının birbirinden aldığı danışmanlık ve hizmet giderleri.
 • 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Müşteri ya da Tedarikçi Kuruluş için ilişkili kişi kapsamında olan kuruluşlardan alınan danışmanlık ve hizmet giderleri.
 • Müşteri Kuruluşa ait, Madde 9.2’de belirtilen personel gideri ve genel gider hariç giderler.
 • Projenin ticarileşme aşamasına ait giderler.
Tüm sorularınız ve danışmanlık hizmetimiz için, bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Tüm süreçler Proventus'un takibinde!

Proventus ve Prozon olarak, kurum kökenli danışmanlarımızla, TÜBİTAK 1707 Siparişe Dayalı Ar-Ge Çağrısı kapsamında, projenin olgunlaştırılması, tedarikçi ve müşteri firma işbirliği süreçleri, başvuru ve projenin yürütülmesi aşamalarında yanınızdayız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.