Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
19 Haziran 2024

Sirküler No: 1039

Ticari kazanç mükellefinin kitap yazarlığı faaliyetinden elde etmiş olduğu kazancın Gelir vergisi ve KDV durumu

-Kitap satışı dolayısıyla elde edilecek hasılata münhasır olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yer alan istisnadan faydalanılması mümkün bulunmaktadır.

-Kitap satışı ayrıca 065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13/n maddesi çerçevesinde KDV’den istisna tutulacaktır.

Özelge için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.