Mustafa Çelik
Vergi  Danışmanı
25.06.2024

Sirküler No: 1040

Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin 2024/3 sayılı Genelge yayımlandı.

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununda yapılan düzenlemeyle konaklama tesislerinin faaliyette bulunabilmeleri için Bakanlığımızdan turizm işletme belgesi veya basit konaklama turizm işletmesi belgesi alma zorunluluğu getirilmiş, 7464 sayılı Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile de konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde yüz gün veya yüz günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu kapsamda,

Aracı hizmet sağlayıcıları, alenileştirilmiş olması kaydıyla;

a) Konaklama tesisinin/konutun adres bilgilerini,

b) Hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait ad soyad/unvan, adres ve iletişim bilgilerini,

c) İzin belgesi/turizm işletmesi belgesi/basit konaklama turizm işletmesi belgesi numarasını,

ç) Bakanlık tarafından belirlenecek diğer bilgileri,

Bakanlığa aylık olarak bildirilmekle yükümlüdür.

Genelge için tıklayınız

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.