Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Mart 2022

Sirküler No: 522


Süt İzninin Süresi ve Artırılabilmesi

Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu süre asgari olup, nispi emredici bir hüküm olduğundan dolayı, iş veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Süt İzninin Çalışma Süresinden Sayılması ve Ücretinin Ödenmesi

Emziren işçinin 1,5 saatlik süt izni çalışma süresinden sayılır. Bu süre çalışılan süreler içerisinde olduğu için normal ücreti ödenmeye devam edilir.

Süt İzninin Kullanılma Zamanı ve Kullanma Süresinin Belirlenmesi

Mevzuatta yeni doğum yapmış ve emziren işçiye, hak kazandığı süt izni süresini hangi saatler arasında ve kaça bölerek kullanılacağını belirleme hakkı tanınmıştır.

Süt izninin veriliş amacı göz önünde bulundurulduğunda işçiye tanınan hakkın, işçi tarafından iznin gün içerisinde tek defada kullanılabileceği gibi parçalar halinde de kullanılabilir.

Süt İzninin Verilmemesi Nedeniyle İlave Ücret Ödenmemesi ve Süt İzni Süresinin Fazla Çalışma Sayılmaması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin bir kararında (T.01.05.2007, E.2007/4893, K.2007/13796); süt izni verilmemesi durumunda işçiye ilave bir ücret ödeneceğine dair bir kurala yer verilmediği ve böyle olunca süt izni süresinin fazla çalışma süresi olarak değerlendirilerek sonuca gidilmesinin doğru olmadığı hükme bağlanmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.