Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Kasım 2021

Sirküler No: 541


Ülkemizde geçici koruma altında bulunan Suriyeli, Iraklı, Filistinli vb. yabancıların çalışma izinleri ile ilgili olarak Geçici Koruma Sağlanan Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik ile e-devlet kapısı üzerinden yabancıyı çalıştıracak işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapılacak başvuruyla çalışma izni alarak yasal olarak çalışma imkânı tanınmıştır.

Buna göre, geçici koruma sağlanan yabancılar, çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışamaz veya çalıştırılamazlar.

Çalışma izni olmaksızın çalışan geçici koruma sağlanan yabancılar ile bunları çalıştıranlar hakkında 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.