Sirküler

No: 295

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Aralık 2020


Sürekli iş göremezlik geliri alanlar bu gelirleri kesilmeksizin 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olarak çalışabileceklerdir.

Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentleri kapsamına sigortalı olmaları halinde ise haklarında kısa vadeli sigorta kollarına ilişkin hükümler uygulanacaktır.

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.