Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
26 Şubat 2024

Sirküler No: 989

Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanmamış Ülkelerde İş Üstlenen İşverenlerin Yanlarında Çalıştırdıkları Türk İşçilerin Sigortalılık Durumları

01.10.2008 tarihinden geçerli olmak üzere; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi (5/g) gereğince ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanmaktadır. Bu sigortalılar 4a (SSK) kapsamında sigortalı sayılmaktadırlar. Uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmak istemeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olmaları mümkün olup, isteğe bağlı sigortalılık statüsü 4b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilmektedir.

Ancak, 6111 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanunun 5’inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi değiştirilmiş, isteğe bağlı sigortalılık statüsünün 01.10.2008 tarihinden itibaren 4a olarak belirlenmesi sağlanmıştır. Dolayısıyla 01.10.2008-25.02.2011 tarihleri arasında isteğe bağlı sigorta statüleri 4b kapsamında değerlendirilen hizmetler 4a kapsamına dönüştürülmekte ve sigortalıların bu sürelere ilişkin bildirilen hizmetleri ile borçlanmalardaki sigortalılık statüleri de yeni durumlarına göre değerlendirilmektedir.

Örnek Uygulama: 23.02.2009 tarihi itibariyle 5/g kapsamında çalışmaya başlayan sigortalı 24.02.2009 tarihinde isteğe bağlı sigortalı olmak için müracaat etmiş olup, sigortalılığı 25.02.2009 tarihi itibariyle başlatılmış, 08.08.2010 tarihinde askerlik borçlanması yapmıştır. Bu sigortalının 4b kapsamında geçen isteğe bağlı sigortalılık süresi ile bu statüde yapmış olduğu askerlik borçlanması, 4a kapsamında isteğe bağlı sigortalılık ve borçlanma süresi olarak dikkate alınacaktır.

5g sigortalıların kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ilişkin bildirimleri işverenler tarafından “21” numaralı belge türü ile yapılmaktadır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.