Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Ekim 2022

Sirküler No: 656


Yeni İş Arama İzni Toplu Olarak Kullanılabilir mi, Toplu Kullanbilme Yetkisi Kime Aittir?

İşçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.

İşçi Yeni İş Arama İzni Bitmeden İş Bulduğunda İzni Kesilir mi?

 

İşçinin ihbar öneli tanımak suretiyle feshinden sonra da işçinin iş arama ihtiyacı devam edebilecektir. Hatta işçi bu arada yeni bir iş bulmuş olsa dahi, iş arama ihtiyacı devam eder. Çünkü, işçi iş arama iznini değerlendirerek daha iyi bir iş bulma imkanına kavuşabilecektir.[1]

[1] Yrg. 9. HD, T.21.03.2011, E.2009/7616, K.2011/7531

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.