Sirküler

No: 14

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Temmuz 2021


Bazı Tütün ürünlerine Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tütün İçeren purolar, uçları açık purolar, sigarillolar, diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) için ÖTV oranı yüzde 45 olarak belirlendi, maktu ve asgarimaktu vergi oranları da yeniden düzenlendi.

Sözkonusu Karara Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Sigarillo, puro ve diğer tütün ürünleri özel tüketim vergisi oranları hakkında Karar

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.