Sirküler

No: 15

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Temmuz 2021


5411 sayılı Bankacılık Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca, Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri ile bu maddede tanımlanan diğer finansal kuruluşlarla kredi ilişkisinde bulunan ve BDDK tarafından çıkarılan yönetmeliğe göre hazırlanan Çerçeve Anlaşmalarda belirlenen borçlular, bu kuruluşlar tarafından kullandırılmış olan kredilere ilişkin olarak alınacak tedbirlerle, geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve istihdama katkıda bulunmaya devam etmelerine imkân verilmesini sağlamak amacıyla, dahil oldukları risk grubundaki diğer borçlularla bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırmaya tabi tutulabilir.

Bu madde hükümleri yayımı tarihinden itibaren iki yıl süreyle uygulanır. Bu süreyi iki yıl daha uzatmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.

Verilen yetki ile, süresi 19.07.2021 tarihinde biten borç ve kredi borçluları ile  yapılandırma işlemi yapılabilmesine imkan veren düzenleme 19.07.2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Sözkonusu karar, Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK-1 Borç ve kredilerinin 2 yıl daha yapılandırılabilmesine imkan veren Karar

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.