Sirküler

No: 413

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
28 Nisan 2021


SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İstihdam Teşvikleri Daire Başkanlığı yayımladığı 28.04.2021 tarihli Duyuru’su ile; 7136 sayılı Kanunun 10’uncu maddesi ile 5510 sayılı Kanunun Ek 17’nci maddesine eklenen hükümle 01.05.2021 tarihinden itibaren geriye dönük teşviklerinden yararlanılmayacağına dair uygulamasını belirledi.

Duyuru için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.