Sirküler

No: 412

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
25 Nisan 2021


Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşsizlik Sigortası Dairesi Başkanlığı 24.04.2021 tarihli 8469661 sayılı yazı ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması hakkında Ünitelerine bilgilendirme yaptı. Bu bilgilendirmede İŞKUR Üniteleri için aşağıdaki hususlar özellikle vurgulandı.

1) 2021 Mart ayında uzatma kapsamında kısa çalışma ödeneği ödenen bildirgeler için merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmıştır. Bu uzatma işlemi, daha önce uzatma talebinde bulunmuş ve bitiş tarihi 31/3/2021 olan bildirgelerin bitiş tarihi 30/6/2021 tarihine çekilmek ve 2021 Nisan ve sonrası için haftalık çalıştırılmayacak saati 0 (sıfır) olarak güncellenmek suretiyle yapılmıştır. Ayrıca söz konusu bildirgeler otomatik onaylama işlemine tabi tutulmuş olup, takip menü- otomatik işlemler ekranından takip edilebilecektir. Otomatik uzatma yapılan işyerlerine ilişkin liste işverenler ile iletişime geçilmesi için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine gönderilmiştir.

2) 2021 Mart ayında kısa çalışma ödemesi yapılan bildirgeler için işverenlerden alınacak güncel kısa çalışma bilgileri çerçevesinde gerekli güncelleme işlemleri İŞKUR Üniteleri tarafından çok acele yapılacaktır.

3) 31.03.2021 tarihi öncesi kısa çalışma uzatma başvurusundan yararlanan ancak merkezden otomatik uzatma işlemi yapılmayan işyerleri için de uzatma veya oran güncelleme işlemleri İŞKUR Ünitelerince yerine getirilecektir.

4) İşverenlerden 2706, 2810, 2915, 3134, 3317 veya 3556 sayılı Cumhurbaşkanı Kararları uyarınca uzatma işleminden yararlanmamış olanların en son 22 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan 3910 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile uzatma işleminden yararlanmak istemeleri halinde yeni bildirge girilmek suretiyle işlem yapılacaktır. Girilecek yeni bildirgenin kısa çalışma başlama tarihinin ayın birinci günü olması gerekmekte olup, hiçbir şekilde bildirgenin bitiş tarihinin 30.06.2021 tarihini geçmeyecektir.

5) İşlem yapılan bildirgelere ilişkin kısa çalışma ödeneği süresinin tamamı işsizlik ödeneği süresinden mahsup edilmeyecektir.

6) Kısa çalışma uygulanan dönemde işçi çıkartan işyerlerindeki kısa çalışma uygulamasının durdurulduğu hallerde kısa çalışma uzatma işlemi de iptal edilecektir.

7) Bildirge gerekçeli iptal ekranı kullanıcılara açılmıştır. Bildirge gerekçeli iptal yapmadan önce tüm kontrollerin titizlikle yerine getirilmesi gerekmektedir. Gerekçeli iptal yapılan bir bildirgenin (İÖ-İşsizlik Ödeneği/KÇÖ-Kısa Çalışma Ödeneği) statüsü geri alınamayacaktır.

8) Geriye dönük yapılan uzatma başvurularına ilişkin İŞKUR Üniteleri tarafından; uzatma talep edilen dönemde normalleşme teşvikinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanılıp yararlanılmadığının incelenmesi, SGK’ya bildirilen eksik gün kodunun uygun olup olmadığının kontrol edilmesi ve yapılan bu kontroller sonucu ödemeye engel bir durum tespit edilmemesi halinde ödeme yapılabilecektir.

Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.