Sirküler

No: 451

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Haziran 2021


SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü taşra ünitelerine gönderdiği 11 Haziran 2021 tarihli 26146467 sayılı meslek adı ve kodu değişiklikleri hakkında yapılacak işlemler konulu yazıda Üniteleri arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla meslek adı ve kodu değişiklikleri ve idari para cezası konusu aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.

– Meslek adı ve koduna bağlı idari para cezasının ilk uygulamaya başlanacağı tarihin, meslek adı ve koduna bağlı idari para cezasının yasal dayanağa kavuşturulduğu 01.01.2018 tarihin dikkate alınacağı.

– Muhtasar ve prim hizmet beyannamesine geçişin yapıldığı tarih ve iller dikkate alınarak işlem yapılacağı (Kırşehir-Amasya-Bartın-Çankırı için 01.01.2018; Bursa-Eskişehir-Konya için 01.01.2020; diğer iller için 01.07.2020).

– İşverenin, sigortalı ile ilgili geriye yönelik veya mevcut durum için meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması halinde işverenin talebi işleme alınarak idari para cezası uygulanacağı.

– Sigortalının, meslek adı ve kodu değişikliğine dair talepte bulunması veya meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğine dair SGK’ ya yapılan ihbar ve şikâyetlerin, sosyal güvenlik denetmenliğine intikal ettirilmesi, inceleme neticesinde meslek adı ve kodu değişikliğinin tespiti halinde işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacağı.

– Meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirildiğinin; mahkeme kararı, kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatı gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde veya kamu kurum ve kuruluşları ile bankalar tarafından düzenlenen belge veya alınan bilgilerden anlaşılması halinde söz konusu tespitlere göre işlem yapılarak işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için idari para cezası uygulanacağı.

 

SGK Yazısı İçin Tıklayınız…

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.