Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
24 Eylül 2021

Sirküler No: 514


24 Eylül 2021 tarihinde yayınlanan Yönetmelik ile SGK 01.10.2021 tarihi itibariyle E-Tebligata geçecektir.

İşverenler için 01.10.2021 tarihinden itibaren 3 ay içinde SGK tarafından belirlenen adresten başvuru yaparak E-Tebligat adreslerini almak zorundadırlar.

E-Tebligat adresini zorunlu alanlar istedikleri gibi bu adresten çıkmayacaklar. Çıkabilmeleri için aşağıdaki koşulların oluşması gerekmektedir.

1) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

2) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

3) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

E-Tebliğle birlikte SGK idari para cezası, icra takibine düşen sigorta primi, işsizlik primi vb. alacaklarını bu yolla tebliğ edecek olup işverenin beyan etmiş olduğu adrese ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Yönetmelik için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.